HEM

Arkeologi

Informationsskyltar  informationsmaterial

Fornvård

Fornminnesinventering

Genom åren har vi tillverkat flera tusen informationsskyltar inom ämnet arkeologi. Uppdragsgivare är bland annat länsstyrelser, kommuner, museer, stadsdelsförvaltningar, Kungliga Vitterhetsakademien, Riksantikvarieämbetet, Skärgårdsstiftelsen, kultur- och naturreservat och privata aktörer.

UPPDRAGSGIVARE

R-Info Kultur startade år


1996


Vi har varit verksamma i


26 år


Vår arkeologhund Dino kom till oss för


6 år sedan


Informationsskyltar
Skylthållare

Kartor
Fornminnesinventering

Fornvård