HEM

Arkeologi

Informationsskyltar  informationsmaterial

Arkeologiska utredningar

Fornminnesinventering

Fornvård


Genom åren har vi tillverkat flera hundra informationsskyltar inom ämnet arkeologi. Uppdragsgivare är bland annat länsstyrelser, kommuner, museer, stadsdelsförvaltningar, Kungliga Vitterhetsakademien,

Riksantikvarieämbetet, Skärgårdsstiftelsen, kultur- och naturreservat och privata aktörer.

UPPDRAGSGIVARE

R-Info Kultur startade år


1996


Vi har varit verksamma i


28 år


Vår arkeologhund Dino kom till oss för


8 år sedan


Informationsskyltar
Skylthållare

Kartor
Arkeologiska utredningar

Fornminnesinventering

Fornvård