HÄNDELSELOGG

HÄNDELSELOGG

R-Info Kultur: Gerhard Flink och Ingela Norlin har skrivit en bok om Hohults by åt länsstyrelsen Kronoberg. Boken har kommit ut under hösten och tar upp Hohults historia och dess byggnader. Boken kan laddas ner på länsstyrelsens hemsida.

Ny bok om Hohults by


Österåker Vänehem
Rian Vänehem
Röllingby Ö-åker

Senaste informationsprojekt


Ett av de senaste skyltprojekten är åt Österåker kommun. Tre informationsskyltar med illustrationer av Mats Vänehem berättar om Röllingby, rior och gravfält.

Tysklands megaliter och Frankrikes paleolitikum

TelefonGerhard Flink 070-783 96 75

Ingela Norlin 070-659 17 68AdressGerhard Flink • Ingela Norlin

R-Info Kultur

Lindhagensgatan 144

112 15 Stockholm


Copyright © All Rights Reserved