Händelseskyltar

SENAST PRODUCERADE INFORMATIONSSKYLTARSkyltar till länsstyrelsen Östergötland

Till länsstyrelsen Östergötland har vi producerat elva informationsskyltar i det skyltprogram vi utformat särskilt för länsstyrelsen.

Skyltar till Österåker kommun

Charlotte Rinaldo har illustrerat ett antal av de informationsskyltar vi har producerat åt Österåker kommun i Stockholms län. Kanske en smed gav namn åt Smedby gård?

Information till Uppsala kommun

Till Uppsala kommun har vi procuderat en informationsskylt åt Bolstans gravfält med ett hundratal gravhögar. Gravfältskartan ritad av oss i Illustrator visar var högarna ligger.

TelefonGerhard Flink 070-783 96 75

Ingela Norlin 070-659 17 68AdressGerhard Flink • Ingela Norlin

R-Info Kultur

Lindhagensgatan 144

112 15 Stockholm


Copyright © All Rights Reserved