OM OSS

OM OSS

R-Info Kultur


R-Info Kultur är ett företag med inriktning på information och arkeologi. Det har funnits i snart 30 år, med start år 1996. Företaget består av Gerhard Flink och Ingela Norlin som bägge är arkeologer.Gerhard Flink


Gerhard utför kvalitetsgranskning av fornminnen och fornminnesdokumentation. Sedan flera år är han verksam som konsult för länsstyrelser för fornvårdsärenden samt bistår med skötselplaner. Gerhard arbetar även med produktion av informationsmaterial och författar förutom skylttexter även artiklar och litteratur inom det historiska området. Gerhard har arbetat över 30 år på Riksantikvarieämbetet med fornminnesdokumentation och tio av åren som chef för Fornvårdsenheten, dessutom i närmare tio år som konsulent åt länsstyrelsen Stockholm rörande fornvård. Han har alltså gedigen kunskap vad rör fornvård och har dessutom dokumenterat kring 100 000 fornminnen i nästan alla delar av Sverige. Gerhard har behörighet att registrera i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister.


Ingela Norlin


Ingela ansvarar bland annat för produktion av informationsskyltar. Hon skriver informationstexter, layoutar, tar fram illustrationer och gör original för att sedan se till att skylten går i tryck eller om ni önskar digitalt original. Ingela är skolad copywriter och har utbildning i desktop publishing. Även hon arbetar med dokumentation av fornminnen och som kuriosa författar Ingela prosa och lyrik. Hennes bok Den maniska krokodilen som publicerades av Bonniers förlag kom i nytryck som Den maniska krokodilen 2.0 på Modernista förlag år 2021, se www.denmaniskakrokodilen.se.

 
Gerhard Flink

ILLUSTRATÖRER VI ANLITAR

Jan Westling


En allkonstnär med förmåga att skildra människors och djurs liv under forntid och historisk tid.


Charlotte Rinaldo


Konstnär med pointillismens känsla för detaljer i forntida vardagsliv.


Mats Vänehem


Erfaren arkeolog som kan få fram dramatik i forntida ritualer men även illustrera vardagens bestyr.

Sven Svensson


Arkitekt med känsla för ljus och färg i förhistoriska skeenden.