PUBLIKATIONER

PUBLIKATIONERUnderlagstexter

Önskar du hjälp med textunderlag kring fornlämningar eller historiska fenomen och platser kan vi bistå. Det kan vara alltifrån en skriftlig utredning till artiklar eller litterära texter. Gerhard Flink har författat rapporter och sammanställningar, bland annat i Med Arkeologen Sverige Runt. Arkeologi i Skaraborg är en bok där han beskriver fornlämningsbeståndet i området. I Läsa landskap skildrar han med flera stensträngsböndernas landskap. För Benbiten Osteologiska Föreningen skrev han om La Breamuseet med lämningar från istidens megafauna i Los Angeles. En annan skrift tar upp fornlämningar i Stockholms skärgård.Gerhard Flink drev i samarbete med Skogsstyrelsen ett projekt med utbildning och framtagande av boken Kulturmiljövård i Skogen.

Bok om Hohults by

Ingela Norlin och Gerhard Flink har skrivit en bok om Hohults by, kulturmiljö av riksintresse. Byn skildras med dess historia och byggnader. Uppdragsgivare är länsstyrelsen Kronoberg.Broschyrer och foldrar

Vi har producerat ett flertal broschyrer och foldrar åt länsstyrelser, bland annat i Östergötland och Jönköping län. Det rör kulturreservat och naturreservat men även gravfältsområden. Önskar du hjälp med broschyrer och foldrar bistår vi gärna. Vi kan även göra underlagstexter om du hellre vill producera en app.

Den maniska krokodilen

Ingela Norlin skriver förutom arkeologiska texter även skönlitteratur och poesi. Hon har publicerat boken Den maniska krokodilen på Bonniers förlag och den har nu kommit i nytryck i utökad form på Modernista förlag. Boken innehåller fantasifulla och till absurditet gränsande berättelser. Läs utdrag och beställ boken på www.denmaniskakrokodilen.seDubbelklicka här för att lägga till din egen text.